top of page
HOLIC 超高速 CAT.5E 網路傳輸線

HOLIC 超高速 CAT.5E 網路傳輸線

HOLIC VGA 15pin 公對公顯示器線

 

● RJ-45 8P8C標準規格接頭

● 一體成型熱熔膠處理

● 7 x 28AWG 四對雙絞線

●接頭可承受最少16公斤
●  線材外披:FR-PVC滯燃材質
●  線材結構:4對多股線 / 接頭規格:RJ-45
● 膠套部分:一體成形、熱沖膠處理 
●傳輸速率:最高155 Mbps , 適用於100BaseTX 
●線長約1.5m / 3m / 5m /  10m / 15m / 20m

 

 

 

 

 

 

 

 

    顏色: 黑

    Products Info / 產品資訊

     

    bottom of page